Regulamin

Logowanie w serwisie memypilkarskie.pl jest równoznaczna z akceptacją warunków niniejszego regulaminu. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20 września 2014 roku. Ustalenia: Konto Użytkownika (Konto, profil) - konto, do którego dostęp Użytkownika możliwy jest wyłącznie po zalogowaniu za pomocą konta na portalu Facebook. Konto zawierać może inne informacje o Użytkowniku, stosownie do oferowanej w danym czasie funkcjonalności Serwisu. Zmiana danych w ramach Konta Użytkownika (w tym w zakresie umieszczonych w Serwisie plików) Usługodawca - Właściciel serwisu memypilkarskie.pl Usługa - Usługa - usługa hostingu świadczona przez Usługodawcę na zasadach określonych w Regulaminie oraz za pośrednictwem Serwisu. Serwis - serwis internetowy, który umożliwia Użytkownikom przechowywanie oraz udostępnianie Treści pod adresem www.memypilkarskie.pl , za pośrednictwem którego świadczona jest Usługa poprzez Usługodawcę. Komentarz - opinia wyrażona w formie pisemnej oraz multimedialnej poprzez użytkownika serwisu memypilkarskie.pl. Wyrażam zgodę na otrzymywanie wskazanych w formularzu rejestracyjnym wiadomości od Właściciela portalu w tym także informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu. Wszelkie treści, w tym zdjęcia i dane osobowe, umieszczane przeze mnie w portalu, są prawdziwe i nie naruszają praw osób trzecich. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji i treści reklamowych od Właściciela portalu na podany przeze mnie przy rejestracji adres e-mail. Wyrażam zgodę na korzystanie, przetwarzanie, publikowanie, udostępnianie osobom trzecim przez Właściciela portalu w wszelkich wpisów, charakterystyk umieszczonych przeze mnie w portalu. Właściciel serwisu memypilkarskie.pl nie ponosi odpowiedzialności za: - wszelkie treści udostępniane przez użytkownika w serwisie memypilkarskie.pl. Odpowiedzialność tę ponosi Użytkownik. - awarie infrastruktury telekomunikacyjnej, której świadczenia i usługi niezbędne są do korzystania z serwisu memypilkarskie.pl - błędy w skrypcie serwisu, błędy w bazie danych aczkolwiek po ich zgłoszeniu usługodawca zobowiązuje się do dokonania wszelkich starań aby błędy naprawić/usunąć. - zastrzega sobie prawo do: * do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu umieszczenia ich na stronie internetowej Serwisu. Zmiany uważane są za zaakceptowane przez Użytkownika z momentem skorzystania przez niego z Serwisu. * opóźnień w publikacji oraz zaniechania publikacji treści udostępnionych przez użytkownika bez podania przyczyny. * usunięcia dowolnych treści udostępnionych przez użytkownika bez podania przyczyny * usunięcia lub zablokowania konta użytkownika bez podania przyczyny * zaprzestania świadczenia usługi, po wcześniejszym poinformowaniu o tym użytkowników minimum 10 dni roboczych na stronie głównej serwisu lub drogą elektroniczną (e-mail). * zaprzestania świadczenia usługi (także permanentnie) bez podania przyczyny jeżeli jej świadczenie zostanie utrudnione lub zaprzestane przez działanie Siły Wyższej oraz siły Trzeciej (Siły natury, osoby trzecie działające na szkodę serwisu itp ). * wprowadzenia zmian w Regulaminie w czasie dowolnym przy jednoczesnym poinformowaniu o nich użytkowników serwisu. * zobowiązuje się usuwać treści naruszające prawo (w tym prawa autorskie) lub/i uprzednio zgłaszać lub/i udostępniać te treści odpowiednim organom, które mają odpowiednie uprawnienia do ich przejęcia. * zobowiązuje się udostępnić wszelkie dane użytkownika, organom uprawnionym do przejęcia danych bez informowania o tym danego użytkownika.

Polityka plików cookies

Czym są pliki "cookies"?

Pliki "cookies" to małe pliki tekstowe rejestrujące aktywność użytkownika online. Ułatwiają poruszanie się po witrynie oraz podejmowanie rozmaitych działań, ponieważ rozpoznają urządzenie Użytkownika i wyświetlają stronę dopasowaną do jego indywidualnych preferencji. Ich wyłączenie może spowodować błędne działanie strony oraz brak dostępu do niektórych funkcji.


Jakiego rodzaju plików "cookie" używamy i w jaki sposób je wykorzystujemy?

Sesyjne pliki cookie : Pliki cookie pozwalające zapamiętać wybory dokonane przez Użytkownika i używane m.in. przy logowaniu. Pozostają na urządzeniu użytkownika do czasu wylogowania z serwisu lub zamknięcia przeglądarki.

Pliki cookie służące do analiz : Pliki cookie pozwalające zbierać dane związane ze sposobem korzystania z witryny internetowej, w tym treści klikane przez użytkownika podczas przeglądania witryny, i umożliwiające ulepszanie działania oraz struktury serwisu.

Pliki cookie używane do targetowania : Pliki cookie zapamiętujące informacje dotyczące korzystania z witryny internetowej, umożliwiające proponowanie użytkownikom promocji i innych informacji dostosowanych do ich preferencji.

Usuwanie plików "cookies" : Każdy rodzaj przeglądarki oferuje możliwość blokowania i kasowania plików cookie. Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookie można uzyskać, korzystając z poniższych linków.

Internet Explorer

Firefox

Google Chrome

Safari